Zmiany w opłacie recyklingowej

Uwaga! Zmiany w przepisach prawnych!

 

Od 1 września 2019 r. zmianie uległa kwestia uiszczania opłaty recyklingowej od toreb z tworzyw sztucznych.
Od teraz opłatę nalicza się również od toreb o grubości równej lub wyższej 50 mikronów. Zwolnione z opłaty są tylko tak zwane „zrywki” (reklamówka na rolce) o grubości do 15 mikronów.
Zmianie ulega również okres rozliczenia opłaty – przedsiębiorcy będą musieli wpłacać ją kwartalnie.

 

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek prowadzenia ewidencji wydawanych toreb spoczywa na przedsiębiorcy, a nie na dostawcy reklamówek. Sugerujemy prowadzenie zeszytu zakupu toreb lub ich ewidencji w formie elektronicznej.

 

Więcej informacji dostępne pod linkiem