Zapisane produkty

Lista zapisanych przez Ciebie produktów zostanie załączona do wiadomości z zapytaniem.

Brak zapisanych produktów

Formularz zapytaniaWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) w celu:

Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Smolik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Smolik Firma Handlowo-Usługowa PAPAK, z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Makuszyńskiego 26a, 31-752 Kraków NIP: 6780055958, REGON: 350118070.